Login

Visi & Misi

Visi: Menjadi pengeluar utama makanan tradisi yang berfermentasi

Misi:

Menghasilkan makanan selamat berkualiti, enak, sihat, bersih dan berpenampilan menarik.
Bottom Logo