Tempahan

  • Tempahan secara online hanya boleh dibuat 5 hari sebelum tarikh ambil.
  • Tempahan tapai bagi kotak 10 biji tidak boleh lebih dari 30 kotak.
Tapai Pulut Sarimah
Nama
Nombor Telefon
10 pieces20 pieces50 pieces100 pieces
Guna Pada
Ambil Pada